Velehrad: Každý dostal schopnosti nejen pro sebe, ale aby byl užitečný

V tomto duchu zahájil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner mezinárodní konferenci na téma „Společenská odpovědnost podniků v současné Evropě“, která předcházela letošní oslavě slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velehradě. Arcibiskup Graubner započal konferenci příběhem Joba, kterým vysvětlil, proč má církev o takové téma zájem. Práce a s ní spojené vytváření bohatství, podle arcibiskupa Graubnera, přináší sociální spoluodpovědnost.

 

V historickém bloku konference promluvil i primas český, kardinál Miloslav Vlk a expremiér slovenské vlády Ján Čarnogurský. Zatímco kardinál hovořil o postavení katolické církve v době totality, Čarnogruský připomněl dvě základní koncepce vlastnictví v předminulém století. Komunistický manifest, který volal po vyvlastnění, zestátnění majetku výrobců a diktatuře proletariátu, a papežskou encykliku Rerum novarum, která mluvila o posvátnosti soukromého vlastnictví a o ochraně státu pro sociálně slabé.

V bloku teoretického a politicko-společenského vymezení prostoru promluvil německý profesor Heinrich Pompey o sociálně-morální odpovědnosti církví při procesu „senzibilizování“ či zcitlivění společnosti. Zdůraznil přitom, že role církví je nezastupitelná především pro míru regulace sociálního zajištění. „Ve společnosti s nižším svědomím je hyperregulace života“, uvedl prof. Pompey s tím, že současná společnost musí hledat rovnováhu mezi individuálním zájmem a zájmem společnosti.

Vzácným hostem konference byl americký teolog a ekonom profesor Michael Novak. Podle Novaka je hlavním posláním křesťanství i židovství dosažení sociální spravedlnosti. Hlavním prostředkem k tomu je pak podnikání. „Bez bohatství není jinak možné pomoci hladovějícím“, uvedl Novak. V jeho pojetí je podnikání dobré pro boj s chudobou a zároveň je základem demokracie: „Demokratická možnost hlasovat nestačí. Hospodářský růst zespoda nahoru je podmínkou úspěchu demokracie.“ Úkolem křesťana, podle Novaka je vytvořit více bohatství než sám spotřebuje. „To je to, co po nás Bůh chce.“, uzavřel Novak.

Jaroslava Jones z Nadace Civilia, která se už 15 let zabývá podporou neziskových projektů v sociální oblasti, zmínila zkušenosti s firemním dárcovstvím. „Zodpovědné chování firmy je jednou ze záruk její úspěšnosti.“uvedla paní Jones. V současné době Nadace Civilia, podle její zástupkyně, sleduje především způsob nejefektivnějšího dárcovství: „Protože i darovat se musí dobře.“

Lidovecký vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek uvedl několik konkrétních příkladů firemního dárcovství ze svého regionu. Například v případě chrudimského hospicu podle Línka: „Je pro velkou řadu firem morální povinností být na seznamu dárců.“ Především díky dárcům, a to často i drobným, přežila dodnes Velká Pardubická či Smetanova Litomyšl, uvedl Línek: „Rozumná míra společenské odpovědnosti je na každém z nás.“

Předseda ODS Mirek Topolánek zahájil svůj projev tezí, že na rozdíl od pohanské vlády moci, síly a úspěchu, kdy byli lidé bezmocní a neúspěšní považováni za „odpad“, k nám přišlo právě prostřednictvím Cyrila a Metoděje křesťanství s totální vzpourou proti takovému pojetí člověka. Topolánek zdůraznil dobrovolnost dárcovství a také vyzval sdělovací prostředky k objektivnímu zpravodajství o firmách: „Musí totiž existovat společenské ocenění těchto aktivit, ne mediální negace.“ Dar má podle Topolánka zvláštní hodnotu, má smysl pro příjemce i pro dárce.

V pondělní části konference vystoupil velvyslanec USA William Cabaniss, který připomněl americké zkušenosti s filantropickými programy. Jan Lorman z občasnkého sdružení seniorů Život 90 uvedl aktivity sdružení a upozornil na vážný problém současné české společnosti, kterým je stále rostoucí počet seniorů. Marek Navrátil z České katolické charity vysvětlil historii, podmínky a úspěch projektu Tříkrálové sbírky. Zatímco Lorman kritizoval televizi Nova za necitlivý přístup k prezentování problémů seniorů, Navrátil naopak Novu vyzdvihl jako jedinou televizi, která byla zveřejněním spotů ochotna Tříkrálové sbírce katolické charity pomoci. Šéfredaktor Českého rozhlasu 6 Ivan Štern pak účastníkům konference vysvětlil zdrženlivost veřejnoprávních médií k uveřejňování zpráv o firemním dárcovství. V další části konference vystoupili zástupci velkých firem se svými zkušenostmi s programy podpory a dárcovství.

Účastníci konference se v jejím závěru shodli na následujícím manifestu:

Velehradská výzva

My, zástupci podnikatelů, kteří jsme se ve dnech 3. a 4. července sešli u příležitosti konference „Společenská odpovědnost podniků v současné Evropě“ na Velehradě, na místě kořenů naší kultury

připomínajíce si historickou významnost společenské angažovanosti a vytváření solidárního prostředí našimi předchůdci již od dob dávné minulosti,

vycházejíce z premisy, že prvotním posláním nás podnikatelů a našich podniků je vytvářet hodnoty, které uspokojují lidské potřeby,

vědomi si nutnosti doplňovat tuto naši činnost snahou o vytvoření dlouhodobých a vyvážených vztahů všech zúčastněných,

uvědomujíce si naši společenskou odpovědnost při podporování budování sociálně, vzdělanostně a kulturně vyspělé společnosti,

rádi bychom plně v souladu s výše uvedeným přispívali ke společenské a finanční podpoře aktivit, které posilují základy zdravého společenského uspořádání. Jsme přesvědčeni, že existuje velmi široký výběr těchto aktivit – od praktické solidarity s různě znevýhodněnými lidmi přes vzdělávací programy až po podporu kultury a umění,

apelujeme na další podnikatele a podniky, aby se přidali k naší výzvě a přihlásili se také ke svému podílu zodpovědnosti,

a také vyzýváme politickou reprezentaci, aby činila kroky, které napomohou v České republice vytvořit takové podmínky, které budou ve prospěch co nejširšímu využití možností podniků v sociální oblasti.

žádáme média o aktivní a pozitivní přístup k této problematice.

Velehrad, 4. července 2005

Dana Jaklová, 7. 7. 2005

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *