Věčně v pohybu

Konstelace 1. 11. 2014. 8 žen. 8 statečných. Není vůbec snadné přijmout skutečnost, že jediným nástrojem, který každý v našem životě máme, jsme my.  Když okolnosti nejsou podle našich představ, když nejsme spokojeni v práci nebo práci dokonce nemáme, když máme problémy v partnerském vztahu, když nejsme spokojeni se stavem svých dětí či rodičů, máme jedinou možnost, a to změnit sebe, tj. svá přesvědčení, své jednání. Přístup, že by se měly změnit okolnosti, je dětinský, podobný tomu, když si dítě zakryje oči a myslí si, že ho v tu chvíli nikdo nevidí.

Není vůbec jednoduché tuto skutečnost přijmout. Přijetí totiž zahajuje docela lopotnou práci. Změna nás vede zpátky k našim bolestem, na které bychom nejraději všichni zapomněli. Tuto sobotu 8 žen dalo do pohybu svou energii. Byl to velký a silný zážitek. Všem účastnicím posílám svou úctu a uznání. Zdence děkuji navíc za obrázky (viz ukázka).

Převládající témata listopadových konstelací:

– rodinné strategie degradace a znevažování mužů v systému (vede k přebírání mužské role ženami a zmatku v rodině se všemi důsledky – paralýza, problém v partnerství, úniky do závislostí, dobrovolný odchod ze života)

– trauma z nedostatku pozornosti a lásky v dětství (a s tím související náhradní programy – také úniky např. do pomoci druhým, do sebeobětování, rozchod se některými členy rodiny)

– ukončení partnerství cestou buď-anebo (sebeobviňování či obviňování partnera)

– sebepoškozování s cílem uniknout z reality (od závislostí přes psychické poruchy až po dobrovolný odchod ze života)

oúo 002

Pondělí 3. 11. 2014

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *